Room Classic 2 Columns

Captions line here

Phòng đơn

Giường1 Giường đơn
Tối đa3
ViewCity
WifiYes
Kiểm tra chi tiết

Phòng đôi – 2 giường

Giường2 giường đơn
Tối đa4
ViewCity
Wifi
Kiểm tra chi tiết